HVC Groep

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf voor en van gemeenten en waterschappen. Onze opdracht is deelnemende overheden te helpen met realiseren van hun doelstellingen op het gebied van energie, klimaat, afval- en grondstoffen.
Wij kiezen voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij financiële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij.

 

Bronnen
HVC richt zich op de lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten ons verzorgingsgebied.

 
Innovatie
Wij zetten ons ondernemerschap in om bestuurlijke doelen te vertalen in concrete oplossingen. Innovatie, creativiteit en samenwerking zijn daarbij kernwaarden.
 
Maatschappelijk betrokken
HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving. Wij hechten aan educatie en een open communicatie over onze activiteiten en milieuprestaties.   Mensenwerk HVC is een bedrijf waar mensen belangrijk zijn. Samen investeren we om het beste uit onszelf en het bedrijf te halen.