Waterschap V&V over op VDI-Appliance.com

Waterschap Vallei en Veluwe schakelt over op een pijlsnelle VDI-infrastructuur op basis van VDI-Appliance.com. Resultaat: een aanzienlijke kostenreductie, snelheidswinst en een betere uitgangspositie voor de komst van Windows 10.

 

“Om de vier tot vijf jaar evalueren wij onze IT-infrastructuur,” vertelt Martijn Smit, systeembeheerder bij het Waterschap. “Vaak blijkt dan dat het kostentechnisch en qua performance interessant kan zijn om op nieuwe systemen over te schakelen. Dat is logisch, want de techniek ontwikkelt zich in hoog tempo verder en daardoor kom je periodiek voor de vraag te staan of je doorgaat met het bestaande of migreert naar iets nieuws.”

 

De uitgangssituatie van de desktopvirtualisatie bij Waterschap Vallei en Veluwe was een omgeving op basis van VMWare, een tiental HP-servers en een centraal NetApp opslagsysteem. Voor de standaard desktops van de circa 550 gebruikers voldeed deze oplossing, maar de grafische workloads vielen nog buiten de boot. Daarvoor waren afzonderlijke machines in gebruik.

 

Toen Smit in het voorjaar van 2015 via de VMWare gebruikersgroep hoorde dat met de VDI-Appliance.com – die gecertificeerd zijn voor NVIDIA GRID – grafische workloads gevirtualiseerd kunnen worden, was zijn belangstelling direct gewekt. “We kregen een device op proef en hebben dat uitvoerig getest.”
De belangrijkste vragen van de IT-afdeling waren:
a) kan deze Appliance onze grafische workloads aan?
b) kunnen we 50 tot 60 gebruikers laten werken op één Appliance?
c) wat is het kostenvoordeel dat we zo kunnen realiseren?
d) wat is de efficiencywinst in het IT-beheer?
En e) welke impact heeft het als we niet alleen de grafische gebruikers, maar alle medewerkers op deze Appliances laten werken?

 

Sterke business case
De proef liet hoopgevende resultaten zien. Op grond daarvan werd in juli 2015 besloten tot een pilot met twintig gebruikers die veel met geo- en gisinformatie werken. Dat wil zeggen: in de werkelijke, operationele omgeving. De applicaties waarop dit betrekking heeft zijn onder meer ArcGis en Autocad.
“De resultaten waren opmerkelijk,” licht Smit toe. “De performance deed niet onder voor die van de bestaande hardware en het gebruikersgemak nam toe, onder meer omdat er nu overal gewerkt kan worden, dus ook thuis. Bovendien was het beheer stukken eenvoudiger geworden. Een voorbeeld: we constateerden dat we upgrades van deze virtuele desktops in ongeveer een uur konden uitrollen, terwijl dat proces vroeger zeven uur in beslag nam. En, wat ons toen al opviel: je kunt met deze Appliances zonder haperingen HD-video bekijken. Dat is iets dat voor alle gebruikers interessant is, omdat steeds meer informatie online en langs grafische weg verspreid wordt. En dat kon de oude omgeving nog niet aan.”

 

Een andere belangrijke overweging om op de nieuwe VDI-infrastructuur over te gaan was dat de VDI-Appliance van IOdis een voor-geïnstalleerd product is. Je hoeft het niet te configureren. Als er een storing optreedt, hoef je er niet zelf in te duiken, want de Appliance wordt dan in zijn geheel vervangen.”

 

Soepele overgang
In het najaar van 2015 besloot het Waterschap de complete VDI- infrastructuur te vervangen. Dus niet alleen voor de grafische gebruikers, maar voor alle 550 medewerkers. Er werden daarvoor acht nieuwe Appliances aangeschaft. Samen met de twee testexemplaren brachten deze het totale aantal Appliances op tien. Tegelijkertijd werd een bestelling van zes stuks geplaatst voor de collega-organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waar een intensieve samenwerking mee gaande is. “Uit het oogpunt van efficiency van het beheer leek het raadzaam direct al van dezelfde componenten en eenzelfde technische infrastructuur uit te gaan,” verduidelijkt Smit. “Implementatie zal hier overigens wat langer duren, omdat nu eerst de applicaties van het Hoogheemraadschap gevirtualiseerd moeten worden.”

 

Bij het Waterschap ging de omschakeling vlot, omdat daar al applicatievirtualisatie had plaatsgevonden. Begin 2016 was de overgang naar de nieuwe VDI-infrastructuur voltooid en sindsdien draait alles naar tevredenheid. “Het gesleep met speciale, zwaardere laptops behoort nu tot het verleden. En wat nog belangrijker is: we hebben nu acht uitzonderingen minder. Alles is inmiddels gestandaardiseerd.”

 

Windows 10 readiness
Bij de beslissing om de complete VDI-infrastructuur te vervangen speelde mee dat Windows 10 in aantocht is, vertelt Martijn. “We vroegen ons af wat dit voor impact heeft op virtuele desktops. De vraag is of onze infrastructuur daarvoor voldoende power heeft. We gaan dit nu testen. Hoe houdt de VDI-Appliance zich onder Windows 10? Hoeveel gelijktijdige sessies kan een Appliance daarmee aan? Ik wil niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar we hebben nu zoveel meer vermogen dat het mij niets zal verbazen als we op deze manier een soepele overgang naar images met Windows 10 kunnen maken.”

 

En de nadelen?
Als er zoveel voordelen zijn, zijn er dan niet ook een paar nadelen?
“Jazeker,” reageert Martijn. “Een nadeel is dat de sessies niet bewaard worden. Gaat er tijdens zo’n sessie iets fout, dan heb je niet de mogelijkheid om de desktop terug te halen. Deze wordt immers weggegooid na gebruik en weer opnieuw opgestart vanaf de image bij een nieuwe sessie. Hier staat trouwens ook weer een voordeel tegenover, want als er tijdens zo’n sessie malware actief zou worden, dan wordt die na afloop ook weer weggegooid. ‘Floating desktops’ noemen we deze aanpak. Je werkt zo steeds met een schone desktop en dat is een groot pluspunt.